הפרטים נקלטו בהצלחה, תודהתודה שפנית אלינו,
נהיה בקשר בהקדם.