כסאות מנהלים

משרדים פרטיים, חברות וארגונים מבינים כי בנוחות, בתמיכה ובבריאות שמספקים כסאות מנהלים יוקרתיים טמונה השפעה מכרעת על יום העבודה, אורכו ותפוקותיו של העובד. רכישת כסאות מנהלים היא בבחינת בסיס בהקמתו של כל משרד, כאשר כסאות מנהלים יוקרתיים וממותגים נרכשים על פי אלמנטים של מבנה ארגונומי, אלגנטיות ועיצוב. כסאות מנהלים קיימים בדרגות מיצוב שונות כגון: כסאות למנכ"לים, כסאות לכל רמות ודרגי הניהול וכסאות משרדיים לעובדים.
 


FREEDOM H

VISTA H

ANALYST H

ANALYST H NET

PRIMO

CHARM

PIXEL H

ALTEA

GRACE

URBAN H

RACER

BOSS