SCE College Ashdod


שטח: 400sqm
עיצוב: EB Design
צילום: Ido Adanעיצוב מרכז היזמות במכללת אשדוד:

מרכז היזמות של המכללה אופיין בתחילת התהליך כפלטפורמה המאפשרת חלל למידה מודולרי המשרת פונקציות מגוונות לפיתוח מחקר, למידה ושיתוף בין הסטודנטים.
ערכים מובילים בעיצוב עסקו בחדשנות, המתח בין היחיד לקבוצה ופונקציות משולבות.
תוך ניצול מירבי של החלל הנתון, נוצרה השאיפה ליצור חלל עדכני המאפשר התכנסויות קבוצתיות משותפות והם למידה עצמית ומכונסת.
נעשה שימוש בגרפיקה צעירה העוטפת את החלל ומביאה לידי ביטוי את ערכי המוסד והמסרים שברצונו להעביר לסטודנט.