Savyon Auditorium

דרך הארוכה החלה בתחרות אדריכלים, שבה זכו האדריכלים רוני זייברט ושרגא ארנון. המבנה החדש הוא חוליה נוספת ברצועה קיימת של מבני קהילה וחינוך, שפונים לשטח ציבורי פתוח במרכז סביון (בית ספר סביון-גני יהודה, קן הצופים ומרכז קהילתי). על פני שלוש קומות, עם כ-4,000 מטרים רבועים, הוא יציע לתושבים אולם מרכזי שיתאים להופעות תיאטרון, מחול, קולנוע, מוזיקה והרצאות, לצד חדרים רב-תכליתיים לפעילויות חינוכיות - חוגים לילדים ופעילויות למבוגרים – וכן משרדי הנהלה, בית קפה, חדרי שחקנים וחדרי ציוד.
 
לבית התרבות שלושה אגפים: אגף השער, אגף החללים הרב-תכליתיים והאולם המרכזי. שלושת האגפים משלימים שני צירים פתוחים שחוצים את המבנה לאורכו ולרוחבו, ומקושרים במבואה גבוהה שתקרתה הגלית מחוררת בחלונות תקרה (סקיילייטים) כדי להחדיר פנימה אור טבעי. קומת המסד (שמיועדת בעיקר לשימושים טכניים) חפורה בחלקה באדמה, וכך קומת הכניסה היא בעצם קומה 1, ובקומה העליונה ממוקמים חדרי הפעילות. "אני מוצא עירוניות במבנה", אומר זייברט "הלובי הפתוח הוא המרחב הציבורי-הכיכר העירונית, וסביבו מתארגנים השימושים השונים בתור אובייקטים, כמו בניינים".
באולם האודיטוריום 300 מושבים.
צילום: טל ניסים

מבצעים באאוטלט