Reshet Havayot Rehovot

הספרייה של רשת חוויות, הינה ספרייה ייחודית בארץ. עיצוב הספרייה בוצע ברמת הגימור הגבוהה ביותר ומאפשרת לכל הבאים לספרייה להינות ממרחבי למידה עצמאיים, פינות רכות לרגיעה, שולחנות עיון וכסאות עיון. חללים שונים מפוזרים באופן כזה המאשפרים לכולם לחיות זה לצד זה בהשלמה ובעיצוב הנותן ספייס ורוגע.
ריהטנו את חלל הספרייה בכורסאות אקוסטיות ייחודיות המעניקות פרטיות ליושב בהן, מערכות ישיבה אלטרנטיביות-פינות רכות לעיון, שולחנות לימוד כולל כסאות עיון וכורסאות. ולא נשכח את  המחיצות והמניפות האקוסטיות היוצרות הפרדה בחלל וחלוקה לחללים אינטימיים. 
צילום: עמית גירון