National theatre of Israel - Habima

בראש משימת השיפוץ וההרחבה עומד רם כרמי, אחד מהאדריכלים וממתכנני הערים המובילים ביותר בישראל וזוכה פרס ישראל. ניסיונו הרב והמגוון הפך את כרמי לאדם האידיאלי ליצירת הבניין החדש שימזג בהרמוניה את הישן עם החדש ויאחד את המסורת עם החדשנות – סימן ההיכר של 'הבימה'.

יהיה זיכרו ברוך

אדריכל: רם כרמי ז"ל

צילום: עוזי פורת