N1V

"סביבת העבודה המודרנית היא מאוד מגוונת ושמה את האינדיבידואל במוקד, ולכן היא צריכה להביע אינטרפרטציה בעלת אוריינטציה פרסונלית. כסטודיו אשר עוסק בעיצוב משרדים, השאלה 'מה היא סביבת העבודה האידיאלית?' טבועה במרכז ההוויה שלנו. N1V ביקשה להקים בית חדש לפעילות שלה, הקרן שמה דגש רב על מפגש בין אישי ומאמינה באנשים כמנוע צמיחה מרכזי בכל השקעה שלה, בהתאם לכך המטרה שלנו הייתה ליצור מרחב עבודה המאפשר לאנשים להיפגש ולעבוד בסביבה אידיאלית - אוטופי ככל האפשר." ערן נעים

צילום: יואב פלד