Check Point TLV University

 
בניין צ'ק פוינט למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער – אוניברסיטת תל אביב
קימל אשכולות אדריכלים, אדריכלים אחראיים: לימור עמרני, עמרי רון
 
מעטפתו החדשנית, המורכבת מפיקסלים של זכוכית שהצבתם בגיאומטריות דינמיות תוכננה באמצעות מידול פרמטרי, יוצרת בניין מסוג חדש המשתנה ללא הפסקה ונראה מנקודות מבט שונות כספק חומר ספק השתקפות.
יחסי הגומלין בין העיצוב האדריכלי של מבנה ובין הטכנולוגיות המיושמות בו הם אחד ההיבטים המשמעותיים ביותר בתכנון.
 
השפה האדריכלית  של הבניין שואפת להתעלות מעל החומריות הכבדה של עולם הבניה
אל עבר הווירטואליות האי–חומרית של עולם המחשבים והתוכנות: בנין בעל חזות של  ספק חומר- ספק השתקפות, בנין  המשתנה כל הזמן , בולט בסביבתו אך גם מתמזג עם השמיים והעננים. 
השפה העיצובית של הבניין שואבת השראה מהדימוי והחזון של מחשוב בענן  cloud computing ובאה לבטא את הרעיונות הגלומים בחזון זה
 
חללי הבניין ומערכת התנועה במבנה יוצרים מקומות מפגש לא פורמליים  ואזורי עבודה פתוחים המשולבים בחדרי הסגל ובמעבדות.
הרעיון של טשטוש הגבולות והזרימה של המבנה כפי שהוא מופיע במעטפת המבנה ויחסי החוץ פנים של המבנה  מוצאים ביטוי גם בתכנון חללי הפנים של הבניין .
אפשרות של הצצות בין חדרי הסמינרים וחלל האטריום המרכזי דרך פיקסלים פנימיים ,
מהלך מדרגות שהופך את התנועה בבניין לחוויה של טיול ושל מפגש ,יחד עם חללי עבודה פתוחים דוגמת WEWORK המאפשרים התכנסויות ועבודה פרטנית מחוץ לחדרים המוגדרים של משרדים מעבדות וכיתות.
צילום: עמית גירון