Biohouse

 מיזם BIOHOUSE מגדיר מחדש את קהילת יזמות הטכנולוגיות הרפואיות בהתבסס על שלושה מרכיבים עיקריים - מיקום, סל שירותים מקצועיים והזדמנויות השקעה.
ב BIOHOUSE פועלים במתחמי עבודה משותפים הממוקמים בתוך הקמפוס הרפואי, צמוד לתשתיות קליניות ומחקריות וכן לסגל רפואי מיומן ומנוסה.
אל המתחמים מחוברים בעלי מקצוע בשלל תחומים התומכים בכל ההיבטים של פיתוח טכנולוגיה רפואית.
מיזמים הפועלים ב BIOHOUSE נחשפים להזדמנויות השקעה עם מגוון משקיעים בהתאמה למוצר ולשלב הפיתוח וכן לשותפים אסטרטגיים מהתעשייה.
צלם: תומר פדר