פרויקטים

 

פרויקט SAP

פרויקט SAP

Fyber

Fyber

Ortra

Ortra

Bombardier

Bombardier

M.Firon & co

M.Firon & co

Be All - מגדל השחר

Be All - מגדל השחר

Be All - מגדל אלון

Be All - מגדל אלון

RMC Afula Medical center

RMC Afula Medical center

Lichtenstein & Co  Attorneys At Law

Lichtenstein & Co Attorneys At Law

פרויקט Pearl Cohen Zedek

פרויקט Pearl Cohen Zedek

חלל עבודה - משרדי Hertz

חלל עבודה - משרדי Hertz

SIT

SIT

פרויקט Check Point Milan Italy

פרויקט Check Point Milan Italy

משרדי Facebook

משרדי Facebook

פרויקט Round Rubin

פרויקט Round Rubin

פרויקט The Floor-Israel's fintech hub

פרויקט The Floor-Israel's fintech hub

Jivy Group

Jivy Group

פרויקט חברת Oracle

פרויקט חברת Oracle

פרויקט Myheritag

פרויקט Myheritag

פרויקט Samsung Next TLV

פרויקט Samsung Next TLV

פרויקט משרדי חברת Nespresso

פרויקט משרדי חברת Nespresso

Reshet Havayot Rehovot

Reshet Havayot Rehovot

פרויקט Jive Software

פרויקט Jive Software

Sabre Travel Net

Sabre Travel Net

פרויקט סביבת עבודה Pareto Group

פרויקט סביבת עבודה Pareto Group

פרויקט Fundbox

פרויקט Fundbox

Interdisciplinary Center of Herzliya

Interdisciplinary Center of Herzliya

פרויקט ריהוט משרדי Worldmate

פרויקט ריהוט משרדי Worldmate

Madei Taas

Madei Taas

Gsap

Gsap

Akt

Akt

Open sky

Open sky

Tamal

Tamal

UXpert

UXpert

Tel-Aviv Museum of Art

Tel-Aviv Museum of Art

Bank Hapoalim-Digital

Bank Hapoalim-Digital

Evigilo

Evigilo

Allalouf

Allalouf

National theatre of Israel - Habima

National theatre of Israel - Habima

Batam Advance Ltd

Batam Advance Ltd

Shevach libarary

Shevach libarary

Citadis Israel

Citadis Israel

Auditorium Gan Shmuel

Auditorium Gan Shmuel

פרויקט Biohouse

פרויקט Biohouse